WYSZUKIWANIE

Nazwa lub symbol projektu:

Powierzchnia:

od m2     do m2

BIRYŁO ARCHITEKCI

Powierzchnia zabudowy:

od m2     do m2

Wymiary działki:

szer. do m   gł. do m

Wymiary działki:

szer. do m   gł. do m

Kąt nachylenia dachu:

od o     do o

Kształt dachu:

Wysokość w kalenicy:

od m     do m

Garaż - liczba stanowisk:

1 2 brak

Więcej ↓

Kredyty

Murator FINANSE Niezale?ni Eksperci Kredytowi

Z my?l? o naszych Klientach, którzy budow? zakupionego projektu finansuj? kredytem, nawi?zali?my wspó?prac? z Murator FINANSE. Wybrali?my firm? niezale?n? i nie powi?zan? kapita?owo z ?adnym bankiem, co daje gwarancj? obiektywnego doradztwa. Do?wiadczony Ekspert Murator FINANSE maj?c do dyspozycji kredyty z 23 banków, bezp?atnie porówna i przedstawi Pa?stwu optymaln? ofert? dopasowan? do Waszych oczekiwa?. B?dzie do Pa?stwa dyspozycji - od pierwszego kontaktu, poprzez trwanie ca?ego procesu a nawet po wyp?acie ?rodków przez bank. Dzi?ki jego wiedzy i do?wiadczeniu, zaoszcz?dzicie Pa?stwo czas i pieni?dze.

W ramach wspó?pracy z Klientem, Ekspert Murator FINANSE:


birylo.pl to serwis zawierający ponad tysiąc projektów gotowych. Znajdują sie tutaj przede wszystkim projekty domów.

Kolekcja powiększa się z miesiąca na miesiąc, a umieszczając nowe projekty staramy się uwzględnić zmieniające się potrzeby inwestorów.

Wybierając projekt z pewnością masz własne potrzeby i preferencje. Razem z rodziną analizujesz jak ma wyglądać przyszły dom - co ma zawierać i jakie indywidualne oczekiwania ma spełnić. Jesteśmy przekonani, że w naszej bazie znajdziesz projekt spełniający Twoje wymagania, oczekiwania i potrzeby. Przy każdym prezentowanym w serwisie projekcie przedstawiamy wiele informacji szczegółowych, ułatwiających podjecie decyzji o wyborze konkretnego projektu, m.in. rzuty, wizualizacje, wymiary.

^ do góry